NEW YORK - Wall Street lijkt niet zomaar van plan president Bush de zegen voor zijn economische programma te geven. De zakengemeenschap moppert luid over het oplopende begrotingstekort. En Wall Street zegt dat het weinig te winnen heeft bij een gedeeltelijke privatisering van het pensioenstelsel.

Volgens de Business Round Table, een overlegforum van zakenlui, bestaat in het Amerikaanse bedrijfsleven weinig belangstelling voor de gedeeltelijke privatisering van het wettelijk pensioenstelsel. Het tekort terugdringen is veel dringender. ,,We zijn erg bezorgd dat, als er nu geen actie wordt ondernomen, de toekomstige groei van de uitgaven () de begroting en de economie overweldigt'', schrijft de groep in een open brief aan de vooravond van het economische forum van het Witte Huis. Hoewel de Kamer van Koophandel de privatisering van de pensioenen en de belastinghervormingen belangrijk vindt, maakt ook zij zich zorgen. ,,De stijging van de schuld kan op termijn die plannen in de weg gaan zitten'', stelde vice-voorzitter Bruce Joosten. De Vereniging van Effectenhandelaren bracht deze week een studie uit die het beeld moet ontkrachten dat Wall Street financieel garen spint bij de privatisering van de pensioenen. ,,We hebben geen belang bij dat voorstel'', stelde een woordvoerder van Merill Lynch zelfs. De belegging van het pensioengeld van veel werknemers zou te weinig opbrengen. Maar een woordvoerder van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Charles Rangel, hoonde de studie weg. ,,Het is alsof de vos zegt dat kippen hem niet smaken en dat we hem dus gerust het beheer over het hok kunnen toevertrouwen.''

(fk)