VAKBONDEN VINDEN DAT BESPARINGEN TE VER GAAN

Federale politie staakt op oudejaarsdag

BRUSSEL - De twee grote vakbonden bij de politie, de NSPV en het VSOA, dienen vandaag een stakingsaanzegging in voor 31 december. De bonden vinden dat er te fel bespaard wordt op de federale politie. ,,De overheid wil acties voor verkeersveiligheid? maar ontneemt ons mensen en middelen '', klagen ze.

ZEKER bij de federale wegpolitie heerst er ongenoegen. Het aantal mensen vermindert en de toegekende middelen zijn ontoereikend, oordelen de vakbonden. Er komt wel burgerpersoneel bij maar dat heeft geen ...

Niet te missen