BRUSSEL - De Belgische bedrijfsleiders zijn erg voorzichtig met hun aanwervingsprognoses voor het eerste kwartaal van 2005. Uit de driemaandelijkse jobbarometer van de uitzendgroep Manpower blijkt dat het verschil tussen het aantal bedrijven dat personeel gaat aanwerven en het aantal dat ontslagen overweegt, geslonken is tot +5%. Dat is het laagste cijfer sinds eind 2003. Midden vorig jaar was de jobindex nog opgelopen tot +11%.

SINDS midden 2003 peilt Manpower elk trimester naar de werkgelegenheidsverwachtingen bij 755 Belgische bedrijfsleiders. Die employment outlook survey bestaat al tientallen jaren in de Verenigde Staten en geldt er als een belangrijke conjunctuurvoorspeller voor de arbeidsmarkt. Wereldwijd worden 35.000 bedrijven door Manpower bevraagd.

De resultaten voor het eerste kwartaal van volgend jaar zijn teleurstellend voor zowat alle landen op het Europese vasteland. In België denkt 9 % van de bedrijven er aan om personeel te gaan aanwerven, tegenover 4 % bedrijven die er aan denken om personeel af te danken. Bij de grote meerderheid, 83 %, komt er geen verandering in het personeelsbestand; 4 % zegt het niet te weten.

Dat geeft een Belgisch nettocijfer van +5 %, waarmee ons land het beduidend beter doet voor het eerste kwartaal van 2005 dan de buren uit Duitsland (-6%), Frankrijk (+2%) en Nederland (+3%). Opgelet: dit cijfer betekent niet dat 5 % van alle bedrijven personeel gaat aanwerven. Het betekent evenmin dat er in totaal 5 % jobs zullen bijkomen.

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tekent de Manpower-index een stevige +14 % op, vergelijkbaar met de percentages voor Australië en Japan. De jobaangroei in de VS ligt een pak hoger dan in het vergelijkbare eerste kwartaal van 2004. Die positieve trend op jaarbasis geldt niet voor de twaalf landen van de eurozone, met verhoudingsgewijze slechtere jobvooruitzichten voor Frankrijk, Nederland en België.

Met een index van +5 % voor begin 2005 scoort de Belgische arbeidsmarkt lager dan de +7 % in het eerste kwartaal van 2004. In de voorgaande kwartalen waren de werkgelegenheidsprognoses in de Belgische bedrijven een stuk rooskleuriger, met een piek van +11 % voor het derde kwartaal van dit jaar (zie grafiek).

Die dalende evolutie is min of meer gelijk voor de drie regio's. Vlaanderen blijft met +8 % optimistischer dan Wallonië en Brussel. Vooral in Brussel lijkt de groei van de werkgelegenheid stil te vallen.

De enquête toont voorts aan dat de beste vooruitzichten te vinden zijn in de industriële productiesectoren: +13%, het hoogste cijfer ooit. Voor de transport/logistiek gaat het om +10%. Negatieve cijfers zijn er voor de groot- en kleinhandel (-4%) en de bouwnijverheid (-2%).

www.manpower.be (klik op: media en research)