BRUSSEL Het aandeel van de staalverwerker Bekaert daalde gisteren tot 3% na de publicatie van voorlopige jaarresultaten die vooral uitblonken in vaagheid. Het verhindert niet dat buitenlandse kandidaat-kopers openlijk hun interesse voor het aandeel laten blijken.

Bekaert gaf in zijn mededeling geen omzetcijfer op voor 2003, maar hield het op ,,een daling met 3,5%, ten gevolge van de sterke depreciatie van de dollar.'' Dat zou neerkomen op ongeveer 1,8 miljard euro. Bij constante wisselkoersen was er evenwel een omzetstijging met 4%. Indien je de omzet van joint ventures en geassocieerde bedrijven meerekent, was er in 2003 zelfs een daling met 7%.

Het geeft al aan dat de dollar, zoals verwacht, een streep door de resultaten van het West-Vlaamse bedrijf heeft getrokken. Over het effect op de bottom line wordt echter met geen woord gerept. Analisten gaan uit van een winst van 70 à 75 miljoen euro. Vorig jaar was er een nettoverlies van 49,5 miljoen euro, maar dat had alles te maken met eenmalige kosten, onder meer voor de terugtocht uit de verlieslatende activiteiten in zonnepanelen.

Nieuw in het communiqué van gisteren was de vermelding van prijsstijgingen voor walsdraad, de belangrijkste grondstof van Bekaert. ,,We spreken hier over een stijging met dubbele cijfers die men niet, of slechts met vertraging, kan doorrekenen in de verkoop van afgewerkte producten'', zegt analist Gert De Mesure van Delta Lloyd Securities. Hij gaat uit van een jaarwinst van slechts 64 miljoen euro.

Dat Bekaert zonder wisselkoerseffecten kon groeien, is in hoofdzaak te danken aan de expansie in China, hetzelfde land trouwens dat grotendeels verantwoordelijk is voor de sterke stijging van de wereldgrondstoffenprijzen. De omzet in staalkoordproducten steeg in China met 30%. Tegen het jaareinde wil Bekaert er een productiecapaciteit hebben van 120.000 ton. De Chinese expansie kwam er vooral onder impuls van topman Julien De Wilde (ex-Alcatel), die tegelijk een streep trok onder enkele mislukte investeringen van het vorige topmanagement in de divisie geavanceerde materialen (BAM). Ook die divisie kende vorig jaar een omzetstijging, maar de grote vraag is of en hoe rendabel deze activiteiten zijn.

De vage vooruitzichten verhinderen niet dat Bekaert in het vizier loopt van grote buitenlandse beleggers. Een Londense bank is dezer dagen de markt aan het uithoren over het bedrijf, in opdracht van een kandidaat-koper van een omvangrijk belang. Het aandelenpakket zou via een bloktransactie worden verhandeld.

Het management werkte de voorbije jaren hard om een internationale aandeelhoudersbasis te krijgen, en die inspanningen lijken vruchten af te werpen. De Mesure wijst erop dat het bedrijf een vrij unieke nichespeler is die als ,,mid-cyclisch'' bedrijf kan profiteren van de huidige fase van de economische heropleving.