Wie krijgt watvan NMBS en wanneer?
Foto: © herman ricour
Treinreizigers hebben vanaf 1september recht op een compensatie in natura als hun trein (geregeld) vertraging heeft.DE NMBS verwacht dat jaarlijks naar schatting 80.000 tot 100.000 reizigers aanspraak kunnen maken op een vergoeding als gevolg van vertragingen. Maar de vraag zal zijn hoeveel reizigers de administratieve molen effectief zullen doorlopen om die paar euro aan compensatie op te strijken.

Wie heeft recht op een compensatie?

Alle treinreizigers die betaald hebben voor hun treinreis - zowel occasionele reizigers als abonnees - kunnen een compensatie krijgen bij vertraging.Wanneer keert de NMBS een compensatie uit?

De NMBS hanteert twee systemen. Wie minstens 25 keer per semester een vertraging van tenminste 15 minuten heeft opgelopen op eenzelfde traject, komt in aanmerking voor een vergoeding. De eerste periode van zes maanden begint op 1 september en loopt tot eind februari volgend jaar.

De tweede mogelijkheid is dat een reiziger af te rekenen krijgt met een eenmalige vertraging van minstens 120 minuten. Er wordt in beide gevallen gekeken hoeveel te laat de reiziger aankomt in het station van bestemming.Hoeveel bedraagt de compensatie?

In geval van een frequente vertraging - 25 keer of meer per semester - bedraagt de vergoeding 10 procent van de prijs van de trajecten waarop vertragingen zijn opgelopen, met een minimum van 2,5 euro. De compensatie zal dikwijls niet meer dan een paar euro bedragen. Iemand die met een abonnement van Gent naar Brussel spoort en 25 keer met een vertraging krijgt af te rekenen, komt aan een bedrag van ongeveer 2,5 euro.

Bij een eenmalige langdurige vertraging bedraagt de compensatie 50 procent van de prijs van het desbetreffende traject, met een minimum van 2,5 euro.

Hoe moet ze aangevraagd worden?

Bij frequente vertragingen moet de reiziger gedurende zes maanden op een formulier - dat in het station beschikbaar is of kan worden gedownload van de NMBS-site - de gevallen noteren waarin hij vertraging heeft opgelopen. Nadien stuurt hij het formulier samen met de originele vervoersbewijzen op naar de klantendienst van de NMBS of geeft het af aan het loket. Abonnees moeten enkel het formulier invullen. Zij zullen dus de eerste keer vanaf maart - na afloop van de eerste periode van zes maanden - aangifte kunnen doen. Het formulier kan voorlopig nog niet elektronisch aan de NMBS bezorgd worden, maar daar wordt aan gewerkt.

Bij eenmalige grote vertragingen moet de reiziger binnen een periode van 15 dagen een verzoek tot compensatie indienen.

Hoe wordt de compensatie uitgekeerd?

Abonnees krijgen de waarde van de compensatie bijgeboekt in hun bestaande elektronisch portefeuille. Dat is een spaarpot die gecreëerd werd voor de abonnees en waarin de meesten al een som gespaard hebben. Andere klanten ontvangen per post een waardebon. Met het geld in de portefeuille of de waardebon kan de klant wel alleen NMBS-producten kopen. De waardebon of de bedragen in de elektronische portefeuille hebben een geldigheidsduur van 1 jaar.

Worden de aanvragen streng gecontroleerd?

Op kruissnelheid zal een team van vijftien tot twintig personeelsleden de compensatie-aanvragen behandelen. Maar misbruik valt niet uit te sluiten. ,,We hebben vertrouwen dat de reizigers correct met het systeem zullen omspringen'', zegt Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS. ,,Rijk word je er toch niet van.''Wanneer keert de NMBS niets uit?

De NMBS keert geen compensatie uit als de vertraging het gevolg is van vooraf aangekondigde werkzaamheden of stakingsacties, bij overmacht, of voor internationale treinen waarvoor dikwijls al eigen compensatieregelingen gelden. Descheemaecker benadrukte wel dat de recente problemen op de lijn Brussel-Gent wel gedekt zouden zijn door de regeling.Wie draait op voor de kosten?

De NMBS raamt dat de organisatie van de compensatieregeling op jaarbasis 1 tot 2 miljoen euro zal kosten. Daarvan zou slechts 200.000 tot 300.000 euro gaan naar de uitbetaling van de compensaties zelf. Hoewel de NMBS deel uitmaakt van een groep met daarin ook infrastructuurbeheerder Infrabel, is het de NMBS die opdraait voor de kosten. Ook al ligt de oorzaak van een vertraging soms bij de infrastructuurbeheerder.

www.nmbs.be

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig