BRUSSEL - Meer dan 60 Amerikaanse topwetenschappers beschuldigen de regering Bush er van wetenschappelijk werk te manipuleren of zelfs te censuren om politieke redenen.

In een 46 pagina's tellend rapport en een open brief klagen de wetenschappers, onder wie 20 nobelprijswinnaars, aan dat de regering wetenschappelijke bevindingen verdraait en probeert advies van experten te manipuleren als dat advies tegen haar politieke overtuigingen ingaat.

Het initiatief komt van ,,The Union of Concerned Scientists" (,,Unie van bezorgde Wetenschappers") uit Cambridge, in de staat Massachussets.

De manipulaties zouden onder andere gebeuren in sectoren als klimaatveranderingen, de uitstoot van energiecentrales en overbevolking. ,,Ik heb het nog nooit zo erg geweten", zei professor Zoölogie Gordon Orians van de Universiteit van Washington en lid van de prestigieuze National Academy of Sciences. ,,Mensen zullen het altijd wel oneens zijn over de interpretatie van feiten, maar wat er nu gebeurt is een systematische onderdrukking van informatie."

De wetenschappelijke adviseur van het Witte Huis, John Marburger III, zei ontgoocheld te zijn in het rapport en deed het af als ,,een soort samenzweringstheorie", maar voegde er wel aan toe dat, gezien de status van sommige ondertekenaars, er een antwoord moet komen. ,,We zijn ermee bezig", zo liet hij weten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig