BRUSSEL - Het aantal werkloze jongeren in Vlaanderen lag eind januari 5 procent lager dan in dezelfde maand van vorig jaar. De daling van de jeugdwerkloosheid toont aan dat de economische groei eindelijk meer kansen op een baan begint op te leveren voor schoolverlaters. Bij wijze van contrast lag het aantal faillissementen in januari 10 procent hoger dan vorig jaar.

DE VDAB telde eind januari 235.243 niet-werkende werkzoekenden. Dat waren er 19.009 of 8,8 procent meer dan in dezelfde maand van 2004. De Vlaamse werkloosheidsgraad - het aantal werkzoekenden in verhouding tot de totale beroepsbevolking - bedraagt nu 8,78 procent. Bij de mannen zit 7,18 procent zonder werk, bij de vrouwen is dat 10,85.

De stijging van de werkloosheid in Vlaanderen neemt af (in december was die nog 11,3 procent) en is exclusief een zaak van 40-plussers. Bij de twintigers en dertigers daalt het aantal werklozen, bij de veertigers en vijftigers is er sprake van een (forse) stijging. Bij de 50-plussers is dat volgens de Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke, het gevolg van de gewijzigde reglementering. Werkloze 50-plussers worden voortaan tot hun 58ste verjaardag als werkzoekend ingeschreven; vroeger was dat niet het geval.

Voorlopig doen alleen de jonge werklozen hun voordeel met de aantrekkende economische conjunctuur. Het aantal jonge werklozen gaat in dalende lijn. Bij de min 25-jarigen is dat min 5 procent, bij de dertigers min 3 procent.

Ook in Wallonië ziet minister van Werk Jean-Claude Marcourt ,,bemoedigende cijfers''. Het aantal Waalse werklozen (263.937) lag eind januari 1,9 procent hoger dan een jaar voordien. In november bedroeg de stijging op jaarbasis echter nog 5,8 procent. De stijging van de Waalse werkloosheid is er net als in Vlaanderen aan het vertragen.

Toch was er gisteren niet alleen goed economisch nieuws. Het studiebureau Graydon berekende dat er in de maand januari 698 bedrijven failliet zijn gegaan in België. Dat is 10,6 procent meer dan in januari vorig jaar. Volgens Graydon gaat het om het hoogste aantal faillissementen sinds begin 1997 (748).

De meest getroffen sectoren waren de horeca (101 faillissementen) en de groothandel (100). Het aantal failliete bouwbedrijven steeg fors, van 70 naar 90. De voorbije maand gingen er door faillissementen 1.900 banen verloren.