BRUSSEL - De Belgische luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines heeft in de eerste drie maanden van dit jaar -traditioneel de zwakste in de luchtvaartsector- een operationeel verlies geleden van 2,6 miljoen euro. Dat is beter dan verwacht, luidt het bij SNBA, dat uitging van een verlies van 6,6 miljoen euro.

Ook het nettoverlies lag bijna de helft lager (-4,5 miljoen euro in plaats van de geraamde -8 miljoen) dan verwacht. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal 2003 werd een nettoverlies van ruim 26 miljoen euro geleden.

De inkomsten stegen met meer dan 15 pct in vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar; het aantal passagiers lag 8 procent hoger.

Voor de rest van het jaar is SNBA ,,optimistisch". De eerste jaarhelft zou een positief resultaat opleveren, en de maatschappij ,,is goed op weg naar een nieuw winstgevend jaar", stelt de mededeling.