Watertoerisme in de lift

GENT - Tussen 1991 en 2000 steeg het aantal plezierboten dat Gent aandoet, van 632 tot 4.076. De telling gebeurde in het sluizencomplex van Terneuzen. De afgelopen jaren werden deze statistieken niet meer bijgehouden, maar de bezettingsgraad van de ligplaatsen laat een gestage groei zien.

In de jachthaven Portus Ganda komen er 90 ligplaatsen voor passanten. Tussen 1 april en 31 oktober kunnen ze er aanmeren. De prijzen schommelen per dag tussen 6 en 10 euro ...

Niet te missen