Delfstofwinning in provincie goed voor 5.000 directe en indirecte banen

Limburgse werkgevers achter verzoek aanpassing grinddecreet

De werkgeversorganisatie Voka-Limburg en Belbag, de Belgische federatie van Grind- en Zandbaggeraars, willen samen ijveren voor de aanpassing van het grinddecreet. Ze hebben gisteren in Hasselt een formele samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor een maatschappelijk verantwoorde grindwinning na 2008.

VOKA-Limburg wijst erop dat de stopzetting van de grindwinning in 2006, zoals bepaald in het grinddecreet van 1993, nefaste gevolgen voor de tewerkstelling in Limburg zal hebben. Voka-Limburg ondersteunt ...

Niet te missen