Hoever reikt spreekrecht van magistraten?

ANALYSE. Spreken mag, maar niet te veel

BRUSSEL - Rechters hebben spreekrecht, maar ze moeten met dat recht voorzichtig omspringen. Dat heeft de Gentse politierechter Dirk Verstuyft aan den lijve ondervonden. Zodra de indruk ontstaat dat een rechter bevooroordeeld is, kan hij niet langer rechter zijn. Dat heeft het spaghetti-arrest van het Hof van Cassatie, in 1996, voldoende duidelijk gemaakt.

Er was een tijd - nog niet zo lang geleden - dat rechters, zoals ambtenaren, een zwijgplicht moesten respecteren. Magistraten praten niet met journalisten, toch niet on the record . Maar met de uitbarsting ...

Niet te missen