Pestklachten nemen toe door bekendheid wet

BRUSSEL - Het aantal klachten voor pesten op het werk neemt aanzienlijk toe. In de eerste helft van dit jaar werden er vier klachten per dag genoteerd. In de beginperiode nadat de wet van kracht was geworden, waren het er twee. Minister Freya Van den Bossche (SP.A), bevoegd voor Welzijn op het werk, schrijft dat toe aan de ruime bekendheid die de wet kreeg.

In de periode van 1 januari tot 25 juni 2004 (116 dagen) noteerde de medische inspectie 478 klachten over pesten op het werk. Dat zijn vier klachten per dag. In Vlaanderen waren er 115 klachten (1 per ...

Niet te missen