Raad van State zet tikfoutje recht
Minister van Financiën Didier Reynders haalde gisteren zeer zwaar uit naar kamerlid Hendrik Bogaert. Foto: © photo news
BRUSSEL - De Raad van State heeft gisteren zijn arrest, waardoor de uitvoering van de fiscale amnestie op de helling kwam te staan, rechtgezet. De fiscale amnestieregeling komt zo ongeschonden uit de heisa die woensdag ontstond.

CONSTERNATIE woensdag. Volgens CD&V-kamerlid Hendrik Bogaert vernietigde de Raad van State in een arrest van 6 december de volledige uitvoering van de fiscale amnestieregeling ( DS 16 december ). In het arrest stond ook effectief dat het uitvoeringsbesluit vernietigd werd. Maar al gauw bleek dat de Raad van State een tikfoutje had gemaakt.

Hij was de drie woordjes 'artikel drie van' vergeten. Eigenlijk had hij de bedoeling om enkel dat artikel te vernietigen. Dat artikel, waarin de zogenaamde waarborgregeling staat beschreven, was eerder al geschorst omdat de Raad van State vond dat dat bij wet moest worden geregeld. Die wet verschijnt eerstdaags in het Staatsblad .

Gisteren zetten de Raad van State zijn foutje al recht. ,,Vernietigd wordt artikel drie van het koninklijk besluit'', staat in het nieuwe arrest. Daardoor komt de amnestieregeling ongeschonden uit de hele heisa.

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) haalde gisteren dan ook zeer zwaar uit naar Bogaert. Hij verweet het kamerlid bewust foute informatie rondgestrooid te hebben om op die manier de mensen de stuipen op het lijf te jagen. Bogaert moest volgens hem geweten hebben dat het om een materiële vergissing ging. Axel Haelterman, de advocaat van de regering, nam volgens Reynders om vijf uur woensdagnamiddag contact op met de advocaat van Bogaert om hem duidelijk te maken dat het om een tikfout ging.

De advocaat van Bogaert, die liever niet met zijn naam in de krant wil, bevestigt het gesprek. ,,Maar omwille van het beroepsgeheim kan ik over de inhoud niets kwijt.'' Hij benadrukt ook dat het juridisch perfect mogelijk was dat het volledige kb vernietigd werd, hoewel alleen artikel drie was geschorst. Hij moet ook wel toegeven dat hij ,,verrast'' was door de uitspraak.

Reynders deelde gisteren ook nog mee dat maandag een advertentiecampagne start in een aantal kranten. ,,Wie niet langer wil wakker liggen van zijn zwart geld, kan er precies nog 11 nachten over slapen'', luidt de slogan. Hij hoopt op die manier nog zoveel mogelijk Belgen te verleiden om in het systeem te stappen.

Tot einde november zou de regeling iets minder dan 100 miljoen euro opgebracht hebben. Precieze cijfers worden vandaag of uiterlijk maandag bekendgemaakt. De minister hoopt dat daar in de laatste maand nog eens 100 miljoen euro aan boetes bijkomt.,,Dat is ongeveer even veel als het tekort in de ziekteverzekering dit jaar.''