BRUSSEL - Tussen Didier Reynders (MR) en Hendrik Bogaert (CD&V) kwam het gisteren tot een open oorlog. De minister van Financiën beschuldigde het kamerlid van ,,ondemocratische praktijken''. Bogaert zou via ,,manipulatie'' de ,,rechtsonzekerheid bij de burgers'' in verband met de eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) hebben aangewakkerd.

HET arrest van de Raad van State over de uitvoeringsbesluiten van de eenmalige bevrijdende aangifte (fiscale amnestie) zorgde gisteren voor een potige rel in het parlement. Vice-premier Reynders beschuldigde kamerlid Bogaert (CD&V) van ,,ondemocratische praktijken die stroken met andere partijen (Reynders zinspeelde op Vlaams Belang, red.) '' en vroeg fractieleider Pieter De Crem of zoiets ,,normaal'' was. Toen De Crem onmiddellijk wilde antwoorden en een briesende kamervoorzitter Herman De Croo (VLD) hem dat verbood, werd de fractieleider van CD&V net niet door de opgetrommelde bodes buitengezet.

Reynders tilde erg zwaar aan de manier waarop Bogaert afgelopen woensdag communiceerde over dat arrest. Dat stelde dat alle uitvoeringsbesluiten waren vernietigd. Meteen stond de volledige fiscale amnestie op de helling. Aangezien de maatregel eind dit jaar afloopt, zou de regering nog maar weinig tijd resten om er iets aan te doen. Volgens de minister van Financiën wist Bogaert evenwel dat er een ,,materiële fout'' was begaan. Niet alle artikelen, maar enkel artikel drie van de uitvoeringsbesluiten was vernietigd. Dat in juni geschorste artikel was afgelopen zomer via een reparatiewet in orde gebracht. Kortom, het arrest was zonder gevolg.

De minister beschuldigde tijdens een persconferentie het kamerlid van ,,ondemocratische praktijken''. Reynders kan best begrijpen dat CD&V van de fiscale amnestie niets moet weten. ,,Dat is een politieke kwestie.'' Maar Bogaert sprak ook over de ,,rechtsonzekerheid'' die met het arrest was ontstaan. In een delicaat dossier zoals fiscale amnestie, dat staat of valt met vertrouwen, is dat niet heilzaam. Volgens Reynders bezondigde Bogaert zich aan ,,manipulatie''.

Bogaert speelde de vermoorde onschuld. Verwijzend naar de reactie van Reynders woensdag verdedigde hij zich met de stelling dat hij pas 's avonds, na de verschillende tv-journaals, hoorde van die materiële vergissing. Reynders ontkende dit. Hij liet journalisten een e-mail zien waaruit bleek dat Bogaerts advocaat al om vijf uur wist dat er een fout in het spel was. Bogaerts advocaat was echter zo verrast door de verregaande draagwijdte van het arrest dat hij de ministeriële versie voorlopig niet wilde geloven. Reynders wilde dan weer wachten om de fout officieel te communiceren tot de Raad met een nieuw arrest de fout rechtzette. Dat gebeurde gisterochtend.

Later die dag in de Kamer benadrukte Reynders dat Bogaert had kunnen weten dat niet alle uitvoeringsbesluiten waren vernietigd. ,,Als de Raad van State eerst een artikel schorst, dan kan ze in een latere fase enkel datzelfde artikel vernietigen, en niet alle artikels.'' Hij stelde dat mensen fouten kunnen maken. Maar de minister gaf toe dat de Raad best wat sneller had kunnen reageren op haar fout.

Het kamerlid van CD&V leek even aangeslagen door de aanval van de minister. Hem leek het verhaal van de ,,tikfout'' zo ongeloofwaardig dat hij het niet wilde geloven. ,,Wat wil je, met al die spin in deze regering.'' Bogaert wees er ook op dat er tussen zijn advocaat en de Raad van State, in tegenstelling tot het kabinet van Reynders, geen contacten waren geweest. Zijn advocaat wilde wachten tot het nieuwe arrest was betekend vooraleer Reynders te geloven. Dat was gisteren nog niet gebeurd. ,,Ik heb deze heisa niet gevraagd. Ik heb Reynders ook nooit persoonlijk aangevallen. De minister is duidelijk de trappers kwijt. Daarom schopt hij wild om zich heen.''

Bogaert herhaalde dat de hele EBA-constructie van bij het begin legistiek knoeiwerk was. Volgens hem was dit te wijten aan de onenigheid binnen paars over de invoering van de fiscale amnestie. Ook in andere fiscale dossiers zorgen de paarse meningsverschillen voor juridische onduidelijkheid, vertelde hij. Verder benadrukte CD&V dat zonder de ruchtbaarheid de Raad van State niet eens haar fout zou hebben bemerkt. De Crem vond Reynders' reactie ,,niet passend voor een minister''.