BRUSSEL - De Britse economie heeft in de afgelopen tien jaar een buitengewone stimulans gekregen van de sector van de financiële diensten, die voornamelijk in de Londense City gevestigd is. De positie van Londen als belangrijkste financieel centrum ter wereld is echter kwetsbaar.

LORD Mayor Michael Savory vreest dat andere centra een lager of gelijk niveau van regulering zullen aanbieden tegen lagere kosten dan Londen. De stad is door de depreciatie van de dollar extra duur geworden, en de concurrentie wordt intenser. In dit moderne telecommunicatietijdperk kan snel terreinverlies optreden.

Shanghai en Singapore willen Londen een deel van de scheepvaartbusiness afnemen. De Deutsche Bank heeft het hoofdkwartier van haar activiteiten inzake vermogensbeheer terug naar Frankfurt overgebracht. De City zou haar expertise inzake retailbanking graag op de hele Europese markt te gelde maken, maar groepen zoals Fortis en ING doen het beter op haar thuismarkt dan zijzelf op het continent. Een groeiende stroom activiteiten wordt naar landen zoals India uitbesteed.

De Londense beurs heeft een overnamebod van de Deutsche Börse afgewezen, maar nu wordt er rekening mee gehouden dat Euronext Liffe een bod zal doen. Savory relativeert de gevolgen van een mogelijk verlies van onafhankelijkheid: een effectenbeurs is in essentie een computersysteem, en dat een verdere Europese concentratie zal optreden, staat in de sterren geschreven. De London Stock Exchange was tot voor enige tijd integraal eigendom van haar operatoren (onder meer de beursmakelaars); nu bezitten zij nog twintig procent en is de overige tachtig procent in handen van beleggers. Welke nationaliteit de eigenaars hebben, is volgens Savory niet belangrijk; voor de operatoren komt het er vooral op aan dat de transacties niet duurder worden.

Belangrijk is volgens hem ook dat de sterke toestroming van beleggingskapitaal naar de City kan worden gehandhaafd. Daartoe moet overregulering worden vermeden, en een internationale harmonisering van de boekhoudregels zou wenselijk zijn. Het ontbreken daarvan verklaart waarom Japanse obligatie-uitgiften buiten Europa gebeuren.

Savory verwacht voor de komende tien jaar nog een groei van de Britse financiële-dienstensector met anderhalf procent per jaar. In diezelfde periode zullen volgens hem nog zevenhonderdduizend mensen naar Londen verhuizen, wat op heel wat vlakken extra druk zal veroorzaken. Hij acht het onafwendbaar dat Groot-Brittannië de euro zal invoeren, maar het tijdstip valt niet te voorspellen.

De Lord Mayor moet worden onderscheiden van de verkozen burgemeester van Londen, die nu Ken Livingstone is. Hij heeft een afzonderlijke, complementaire rol: als hoofd van de Corporation of London (die onlangs een kantoor in Brussel opende) is hij betrokken bij veel van de taken die de burgemeester heeft, maar dan als vertegenwoordiger van degenen die in het financiële district wonen, werken of er een bedrijf hebben. Een belangrijke taak is de promotie van de City en van de Britse financiële-dienstensector als geheel.

Michael Savory (61) is lid van de Londense beurs en hoofd van de beursmakelaarsdiensten van de HSBC Bank. Hij is voorzitter van ProShare, een onafhankelijke instelling die een wijdverspreid aandelenbezit en een betere opleiding van de beleggers promoveert, en is eigenaar van een ruime collectie militaire voertuigen, de Muckleburgh Collection.

(jb)