Er zijn al genoeg transfers

OP de Europese Raad worden vandaag de financiële vooruitzichten van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 besproken. In simpele bewoordingen: hoeveel geld hebben we om de doelstellingen van de Unie te bereiken? Die doelstellingen zijn onder meer: het bewaren en het beheer van de natuurlijke rijkdommen, versterking van burgerschap, vrijheid, veiligheid en justitie en de plaats van de Unie als wereldpartner. Ook duurzame groei is een belangrijke doelstelling: daar hangen immers de toekomstige welvaart en werkgelegenheid van af, ook voor Vlaanderen.Om die doelstellingen te halen moeten we meer dan een tandje bijsteken. Niet omdat Europa het wil, wel omdat het gewoon noodzakelijk is en in het belang van iedereen.

De Europese Commissie heeft een ambitieus voorstel gedaan om voor dit alles 1,26 procent van het Bruto Nationaal Inkomen van de EU uit te trekken. Een aantal lidstaten is het hiermee absoluut niet eens ...

Niet te missen