Senator Christel Geerts (SP.A) vraagt bijsturingen

Onderhoudsplicht kan behoorlijk oplopen

BRUSSEL - In een aantal gevallen leidt het vastleggen van barema's voor de onderhoudsplicht tot een verdubbeling of zelfs een vervijfvoudiging van wat kinderen moeten bijpassen voor het verblijf van hun ouders in een rusthuis. SP.A-senator Christel Geerts, die aan de hand van simulaties tot die vaststelling kwam, vraagt daarom een aantal bijsturingen van de minister van Maatschappelijke Integratie, Christian Dupont (PS).

DUPONT legde recentelijk een aantal regels vast voor OCMW's die geld terugvorderen van kinderen van wie de ouders zelf de kosten van hun rusthuis niet kunnen betalen (DS 25 november). Dupont gaf de ...

Niet te missen