LEESWIJZER De lange weg naar Toetredingsonderhandelingen

augustus 1949: De Raad van Europa neemt Turkije aan als lid.

oktober 1952: Turkije wordt samen met aartsvijand Griekenland lid van de Navo.

1959: Turkije stelt zich kandidaat om geassocieerd lid te worden met de toenmalige EEG.

mei 1960: Een staatsgreep door het leger bevriest de toenadering tot Brussel.

september 1963: Turkije sluit een associatieakkoord met de EEG. Artikel 28 spreekt voor het eerst over de mogelijkheid van een Turkse toetreding tot de EEG.

september 1980 : Het leger pleegt opnieuw een staatsgreep, de relaties met Brussel gaan weer de koelkast in.

november 1983 : Parlementsverkiezingen maken een einde aan het militair bestuur.

april 1987 : Turkije dient zijn aanvraag in voor toetreding tot de EG.

december 1989 : De Europese Commissie wijst toetredingsonderhandelingen af, maar sluit een eventuele toetreding later niet uit. Turkije reageert ontgoocheld.

januari 1996 : De douane-unie tussen de EU en Turkije treedt in werking.

december 1997 : De staatshoofden en regeringsleiders van de EU ontzeggen op hun top in Luxemburg Turkije het statuut van kandidaat-lidstaat. Turkije schort de politieke dialoog op.

december 1999 : Op de Europese Raad in Helsinki krijgt Turkije het statuut van kandidaat-lidstaat. Maar toetredingsonderhandelingen zitten er nog niet in.

december 2002 : De leiders van de EU stellen op hun topontmoeting in Kopenhagen dat ze in december 2004 zullen bekijken of er een datum voor toetredingsonderhandelingen kan worden bekendgemaakt.

6 oktober 2004 : De Europese Commissie beveelt aan dat de EU begint met toetredingsonderhandelingen.

17 december 2004 : De Raad van staatshoofden en regeringsleiders moet bepalen of en wanneer toetredingsonderhandelingen van start kunnen gaan.

Niet te missen