TAALKUNDE. Wien wain wijn wèn

Geleidelijke veranderingen streektalen in kaart gebracht

In Vlaanderen klinkt wijn als 'wèn', maar een Groninger zegt 'wien'. In het tussenliggende gebied is de uitspraak telkens iets verschoven. De Nederlander Wilbert Heeringa maakte dialectkaarten van de verschuivingen.

EEN WANDELAAR die van West-Vlaanderen naar Oost-Groningen loopt en onderweg praat met dialectsprekers, hoort het Nederlands veranderen. Het woord voor 'wijn' bijvoorbeeld verschuift langzaam van wèn ...

Niet te missen