RESONANTIES. Denklimiet

Hebt u het gevoel dat uw intelligentie niet meer zo flitsend is als vroeger? Dat u trager denkt, minder onthoudt, dat de ideeën met steeds grotere tussenpozen hun opwachting maken? Wel, dan kunt u er maar best aan wennen, want het wordt alleen maar erger, volgens de berekeningen van twee theoretische fysici: de uitzetting van het heelal belemmert namelijk het denken.

© corbis
OK, snel even relativeren. Vóór u mij en het WWF, dat deze week nogal gealarmeerd meedeelde dat chemische stoffen de hersenen van onze kinderen aantasten en hun intelligentie ondermijnen, naar het hoofd ...

Niet te missen