BRUSSEL - Het personeel van het Uitgeversbedrijf Tijd is bereid om te onderhandelen over inleveringen, op voorwaarde dat er bindende garanties komen die het voortbestaan van de groep als zelfstandig bedrijf op lange termijn verzekeren. De werknemers willen ook dat de tewerkstelling behouden blijft en ze gaan de projecten van de kandidaat-strategische partners kritisch onder de loep nemen.

Bij de krant De Tijd moet volgend jaar voor 2 miljoen euro bespaard worden op werkingskosten. De directie en werknemersafvaardiging hebben vandaag voor de eerste keer vergaderd over het saneringsplan van de directie.

De raad van bestuur van het bedrijf keurde vorige week het besparingsplan goed en gaf aan KBC Securities een mandaat als adviseur bij het zoeken naar een strategische partner. Meerdere grote Vlaamse mediagroepen zijn geïnteresseerd om de zakenkrant over te nemen.

Ook de redactieraad van de zakenkrant, een verkozen orgaan dat de redactie vertegenwoordigt, zal concrete projecten van kandidaat-investeerders toetsen aan de onafhankelijkheid en autonomie van de redactie. De redactieraad verdedigt daarbij "het project van De Tijd als redactioneel onafhankelijke en volledige zakenkrant".

Vlaams minister van Media Geert Bourgeois (N-VA) heeft eveneens aangedrongen op sluitende bepalingen om de titel, de identiteit en de redactionele autonomie van de krant te behouden.

Werknemers en directie zien elkaar na de kerstonderbreking terug. Algemeen directeur Hans Maertens hoopt dat de feestdagen nuttig zijn om "de batterijen terug op te laden" en de onderhandelingen aan te vatten.

Het besparingsplan komt er naar aanleiding van de gedeeltelijke afschaffing van de publicatieverplichting van vennootschappen. De regering wil met de afschaffing de administratie voor bedrijven vereenvoudigen. De krantensector vreest echter op jaarbasis een verlies aan inkomsten van 10 miljoen euro. Bij de zakenkrant wordt het verlies geschat op 3 miljoen euro.