Vandenbroucke wil lerende jongeren doen werken
Foto: © rr
BRUSSEL - Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) wil de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt sterker aanhalen. Deeltijds leren en een vaste baan moeten hand in hand gaan. Daarom mag geen enkel talent, ook dat niet van jonge allochtonen, onbenut gelaten worden. Dat zei hij bij de voorstelling van zijn beleidsnota.

Eén van de prioriteiten van Vandenbroucke daarbij is het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DSBO). De minister wil dat alle leerlingen in dat systeem van deeltijds leren, deeltijds werken op een werkervaringsplaats of een ander specifiek traject kunnen rekenen. Er zijn nu zowat 2.500 plaatsen tekort. Op korte termijn wil Vandenbroucke er 500 werkervaringsprojecten extra bij. Hij wil tussenkomen in de stagekosten van de werkgevers.

Een ander speerpunt in zijn beleidsnota is een nieuw financieringssysteem voor het onderwijs. Die financiering wil hij specifieker maken en koppelen aan specifieke eigenschappen van de school en de leerlingenpopulatie.

Vandenbroucke wil verder ook het beleidsvermogen van scholen vergroten. Hij denkt daarbij aan een mandaatsysteem voor directeurs in het secundair onderwijs, gekoppeld aan een betere verloning. Dat denkspoor wordt echter nog onderzocht, benadrukte hij. Een laatste accent in zijn nota gaat over de loopbaan van de leraar. De klaservaring voor leraars wil hij versterken met een systeem van mentoren en ingroeibanen.