Veertien kandidaat-diakens

GENT - Na de priesterwijding van Paul De Neve op tweede kerstdag wordt het wellicht nog jaren wachten voor het bisdom Gent een nieuwe priester kan wijden. Eén persoon volgt een opleiding in Leuven. Hij zit in het tweede jaar theologie, samen met de studenten van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

In 2003 werd in het bisdom Gent één priester gewijd. Dat was de eerste sinds 1998. Eind september 2004 werden in het bisdom Gent twee gehuwde mannen tot permanent diaken gewijd. In totaal zijn er ruim ...

Niet te missen