Bedrijven bekijken mobiliteitsgedrag werknemers

HASSELT - Op aansporen van Mobidesk Limburg, dat het woon-werkverkeer in de provincie coördineert, moeten 218 bedrijven het mobiliteitsgedrag van hun werknemers doorlichten. Dat is het gevolg van een federale wet die alle bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers daartoe verplicht.

Alle bedrijven met meer dan 100 personeelsleden - in Limburg zijn dat er 218 - moeten een vragenlijst ,,diagnostiek woon-werkverkeer invullen en indienen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en ...

Niet te missen