BRUSSEL - Het Verbond van Belgische Ondernemingen verwacht dat de economische groei in België volgend jaar een forse terugval zal kennen, tot 1,7procent, tegenover een groeiritme van 2,7procent dit jaar. De Nationale Bank en de federale regering zijn optimistischer over de conjunctuur en houden het op een groeiprognose van 2,5procent.

DE belangrijkste verklaring voor de terugval zijn de weinig rooskleurige exportvooruitzichten, aldus economisch adviseur Edward Roosens van het VBO. ,,Door de lagere groei van de wereldeconomie worden de uitvoermarkten kleiner en verliezen onze bedrijven exportmogelijkheden. Die situatie wordt nog uitvergroot door de zwakke dollarkoers en de hoge Belgische loonkosten.'' De Belgische exportcijfers stijgen nu al minder snel (4,6 procent) dan de invoer naar ons land (6,2 procent).

Een rondvraag leert het VBO dat de bedrijfsleiders minder optimistisch zijn over de toekomst. Zes maanden geleden keek 58 procent van de bedrijven het komende halfjaar met vertrouwen tegemoet; nu is dat gedaald tot 29 procent. Er is geen herstel zichtbaar van de bedrijfsinvesteringen.

Voorts heeft het VBO grote twijfels over de binnenlandse consumptie. De consumenten waren dit jaar de opvallend sterke motor achter de economische groei, onder meer dankzij de eenmalige kapitaalterugkeer naar ons land via de operatie fiscale amnestie. Maar die positieve invloed is volgend jaar ,,uitgewerkt'', aldus Roosens. Het consumentenvertrouwen, opgetekend door de Nationale Bank, noteerde deze maand op het laagste peil sinds midden 2003.

Het VBO concludeert uit al die gegevens dat het conjunctuurherstel ,,door zijn beste krachten lijkt te zitten''. Met een groei van 1,7 procent ziet de werkgeverskoepel volgend jaar weinig of geen banen bijkomen.

De maandelijkse conjunctuurbarometer van de Nationale Bank doet het nochtans - tijdelijk? - goed. De index van het Belgische ondernemersvertrouwen ligt voor de maand december op -3,7 punten. Dat is een stuk beter dan de zwakke index van november (-5,8), maar wel nog altijd lager dan de barometerstand tussen april en oktober van dit jaar.

De verbetering in december is vooral te danken aan de handel, een klassiek fenomeen in de eindejaarsperiode. Belangrijker dan het cijfer voor december is evenwel de afgevlakte barometer, die met enkele maanden vertraging de fundamentele trend van de conjunctuur weergeeft. Die curve gaat voor het eerst sinds midden 2003 amper vooruit (+0,1). Dat ligt in lijn met de groeivertraging die het VBO aankondigt.

(jir)