Visbeperkingen Europese Commissie teruggeschroefd
Foto: © Paul Bolsius
BRUSSEL - De Maltese commissaris van Visserij, Joe Borg, is door de knieën gegaan. Onder druk vanuit de lidstaten heeft hij zijn oorspronkelijke voorstellen om de visvangst volgend jaar terug te schroeven, versoepeld. De visserijwereld, ook de Belgische en de Franse, reageerde relatief tevreden. De milieuorganisaties zijn ontgoocheld.

HET was de voorbije jaren al een tijdje niet meer gezien met de Oostenrijkse commissaris voor Landbouw en Visvangst, Franz Fishler, dat er zo'n grote toegevingen werden gedaan. Nu is de visserij een aparte bevoegdheid geworden, in handen van de Maltees Joe Borg. In tegenstelling tot Fischler komt Borg uit een zeevaart- en visserijland (Malta).

Op 8 december deed de Commissie voorstellen om de hoeveelheid vis die volgend jaar opgehaald mag worden verder te beperken om de bestanden aan te vullen. Maar daarbij viel al op dat Borg de vangstbeperkingen uitsmeerde in de tijd. Wel stelde hij toch de volledige sluiting voor van visgronden voor kabeljauw en diepzeevis.

In het akkoord van gisternacht wordt de maximaal toegelaten hoeveelheid vis die per land en soort mag bovengehaald worden, voort beperkt. Maar van het voorstel van de Commissie om visgronden in de Noordzee en de oceaan te sluiten bij Schotland, Ierland en Denemarken, is geen sprake meer. In plaats daarvan moet de kabeljauwvangst in de Oostzee in de zomer vierenhalve maand gestopt worden. De vangst van tong in de Atlantische Oceaan wordt beperkt tot twintig dagen per maand. Er komen ook strengere controles. Griekenland en Letland hebben zich onthouden.

De milieuorganisatie WWF vroeg zich af of de Europese visserijministers wel geïnteresseerd zijn in het herstel van de visgronden in de Europese zeewateren. WWF spreekt ronduit over ,,de weigering om het wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee (ICES) te volgen''. Die had aangedrongen op totale stopzetting van de kabeljauwvisserij in de Noordzee, de Ierse Zee en ten westen van Schotland.

Ook de Europese Groenen vinden dat de Europese ministers niet ver genoeg gaan.

De Vlaamse minister-president, Yves Leterme (CD&V), die ook bevoegd is voor landbouw en visserij, toonde zich relatief tevreden over het akkoord. De Vlaamse visserijsector juichte niet na de bekendmaking van het akkoord maar directeur Luc Corbisier van de Rederscentrale reageerde genuanceerd. Hij is tevreden dat het voorstel om het gebied voor de Belgische Kust permanent te sluiten, geschrapt werd. Al kwam er in ruil daarvoor een verdere beperking van het aantal vaardagen per maand. De Vlaamse visserij zal de vaardagen intern reorganiseren.

(bb)