BRUSSEL - De kalkgroep Carmeuse uit Waals-Brabant heeft de 40%-deelneming van de Franse groep Lafarge in Carmeuse North America (CNA) uitgekocht voor 140 miljoen dollar.

De joint venture dateert van 1999 toen beide groepen hun belangen in Canada en de VS bundelden. CNA ging in de periode 2000 en 2002 door een diep dal maar heeft zich herpakt. Dit jaar zou de divisie een omzet halen van 450 miljoen dollar en een belastbare winst van 20 tot 25 miljoen dollar. Carmeuse stroomlijnt al een poosje de groep door minderheidsdeelnemingen uit te kopen. De groep, geleid door de Vlaming Yves Willems, heeft een hoge schuldgraad. Carmeuse wil die tegen eind juni terugbrengen tot twee keer de operationele cashflow. Op korte termijn zou het huidig niveau van 2,4 stijgen tot 2,9 door de uitkoop. De reductie moet gebeuren door herfinanciering van schulden, verkoop van bijkomstige activa en eventueel een kapitaalverhoging.

(pdd)