WOORD VOOR WOORD. Bovengeschikte

JE kan je afvragen waarom het woord 'bovengeschikte' zo lang op zich heeft laten wachten. Het is er, sinds kort. Dat is zeker. Maar waarom is het er niet al honderd of tweehonderd jaar? We hebben naast de onderbouw ook de bovenbouw, tegenover het onderlijf hebben we het bovenlijf, en er is een onderkant en een bovenkant. De onderbroek en de bovenbroek zijn als het ware logisch benoemd. En wie er zo een paar kent, begrijpt vanzelf wat er bedoeld wordt met onderarm en bovenarm, met ondermaats en bovenmaats, met onderlaag en bovenlaag. De ondergeschikte heeft het echter heel lang zonder bovengeschikte moeten doen.

We spraken van een baas, een chef, een hoofd, een leider, een superieur, maar om de een of andere reden nooit van een 'bovengeschikte'. Vorige week kwam ik hem voor het eerst tegen. In de krant stond ...

Niet te missen