PayPal heeft het statuut verworven van een Luxemburgse bank.

INTERNET

De online betalingsdienst telt in Europa zo'n 36 miljoen rekeninghouders en wordt door meer dan 100.000 internetwinkels aanvaard. De grootste klant blijft eBay, sinds vijf jaar ook het moederbedrijf van PayPal. Totnogtoe opereerde PayPal in Europa met een vergunning van de Britse financiële toezichthouder FSA, als een 'instelling voor elektronisch geld'. Die vergunning werd ingeruild voor een volwaardige banklicentie in Luxemburg. 'Dat laat ons toe om actief handelaars te gaan prospecteren in de verschillende Europese landen', zegt Benelux-directeur Christopher Coonen. 'Met onze Britse vergunning kon dat alleen in het VK zelf, en konden we in andere landen alleen reageren op vragen die van de handelaars zelf uitgingen.' Voor de bestaande gebruikers verandert er niks, zegt Coonen. 'We gaan hen wel informeren over het nieuwe statuut, en ze zullen onze algemene voorwaarden opnieuw moeten aanvaarden.' Het is voorlopig niet de bedoeling om met het bankstatuut ook bancaire diensten te gaan aanbieden, maar de mogelijkheid wordt wel bestudeerd. 'Als we dat doen, zal het wel altijd in samenwerking zijn met lokale partijen', zegt Coonen. (wdp)