Studietoelagen

Woensdag om 18 uur wordt er een zitdag gehouden in de OCMW-gebouwen met als bedoeling hulp te bieden bij het invullen van de formulieren voor de studietoelagen. Een medewerker van de afdeling Studietoelagen van Onderwijs Vlaanderen geeft er raad.