Gemeenteraad

Op de gemeenteraad vanavond bespreekt het college de jaarrekening van het OCMW (2008). Ook de actualisering van de verkavelingsreglementen wordt goedgekeurd. Er zal ook uitgebreid gesproken worden over de gemeentelijke basisscholen (evaluatie, functiebeschrijving, reglementen).