Gladde wegen

Het gemeentebestuur hoopt een zachte winter tegemoet te gaan. Door de extreem koude periode vorige winter moest 15.000 euro meer dan gepland worden uitgegeven aan strooizout om wegen berijdbaar te houden. Een begrotingswijziging is nodig om de begroting 2009 in evenwicht te houden.