Hoe uw geld weggeven?

De overheid gaat bij erfenissen aan de haal met een flink deel van het nalatenschap. Zeker als er geen erfgenamen zijn in rechte lijn. Het percentage successierechten is ook gekoppeld aan de grootte van het vermogen.

Enkele voorbeelden. Op een bedrag tussen 50.000 en 250.000 bedraagt het successiepercentage in Vlaanderen 9 procent, bij een erfenis in ...