Het aantal zelfstandigen is vorig jaar toegenomen met ruim 24.000, of 2,7%.

SOCIAAL

Die toename blijkt uit het jaarverslag van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) over 2007, dat het sociaal statuut van de zelfstandigen beheert.

Volgens dat jaarverslag waren er eind vorig jaar in België 904.954 zelfstandigen actief, een stijging met 24.332 eenheden of 2,76 procent. De stijging van het aantal zelfstandigen was bijna gelijk verdeeld over de statuten van bijberoep (190.268 in 2007, tegenover 178.926 anno 2006) en van hoofdberoep.

Bij de mannen is er sprake van een toename van 414.643 naar 423.587 zelfstandigen. Bij de vrouwen is er een stijging van 226.089 naar 228.413.

De belangrijkste stijging valt te noteren bij de vrije beroepen (+5,38%). Maar ook het aantal zelfstandigen in de nijverheid (+4,49%) en in de dienstensector (+3,36%) gingen flink omhoog. In de primaire sector (land- en tuinbouw) was er net als in 2006 een daling (-1,10%).

Volgens het RSVZ is het aantal gepensioneerden dat als zelfstandige blijft werken vorig jaar opgelopen tot 62.686, of een stijging met 2,82 procent tegenover 2006. Ook het aantal vennootschappen dat onder de regeling valt van de vennootschapsbijdrage zat in de lift, tot een totaal van 387.861.

Niet alleen het aantal zelfstandigen ging vorig jaar iets omhoog, dat was ook het geval met hun inkomen. In 2007 zag de RSZV het gemiddelde referte-inkomen 2004 (waarop de sociale bijdragen voor 2007 berekend worden) stijgen met 1,74 procent, tot 20.939,96 euro per zelfstandige. Voor de referte-inkomsten 2003 (bijdragen voor 2006) ging het om 20.582,54 euro. (jir)

www.rsvz-inasti.fgov.be