Terwijl chronische honger een miljard mensen bedreigt, geraakten wereldleiders op de voedseltop niet verder dan politieke debatten.

Landbouw

De wereldleiders die drie dagen lang in Rome verzameld waren om zich te beraden over de voedselcrisis, slaagden er niet in een antwoord te bieden op de huidige voedselproblematiek. Politieke spelletjes stonden in de weg om de honger van miljoenen aardbewoners te verlichten.

Het resultaat was een erg zwakke slottekst die pas veel later dan gepland op de wereld losgelaten werd. 'Er zijn geen duidelijke maatregelen getroffen', zegt Thierry Kesteloot van Oxfam aan de telefoon vanuit Rome.

Alle ogen zijn nu gericht op de UN Task Force, een speciale VN-eenheid die de komende maanden meer concrete oplossingen voor de crisis moet bedenken. Onder meer Italië dringt er nu op aan dat de voedselcrisis het belangrijkste agendapunt van de komende G8-top wordt. De top van de rijkste industrielanden en Rusland heeft begin juli plaats in Japan.

Het gros van de tijd ging naar een hevig debat rond biobrandstoffen, wat politiek erg gevoelig lag voor landen als de VS en Brazilië. De twee belangrijkste producenten van bio-ethanol gingen ook onderling in de clinch. Brazilië, dat bio-ethanol produceert op basis van suikerriet, vindt het verwerpelijk dat de VS maïs tot brandstof verwerken omdat het een basisvoedingsmiddel is.

Daarnaast kwam het ook tot een ideologische strijd tussen het kamp van al wie liberalisme aanhangt en de landen die voor meer protectionisme zijn.

Zo lagen Argentinië en Rusland op het nippertje nog dwars over de bepalingen over handelsbarrières in de slotverklaring.

De meningen over de voedseltop zijn alleszins verdeeld. Sommigen vinden dat de top zijn doel al bereikt heeft alleen al door de aandacht op het probleem te vestigen. Voor anderen was de driedaagse in Rome een zware ontgoocheling omdat het slechts bij praten bleef.

De Wereldbank verklaart alvast dat de huidige crisis ook een kans is voor Afrika. Het continent moet zijn landbouwmogelijkheden omarmen en een beter beleid uitstippelen. 'Landbouw staat alleszins weer op de agenda', klinkt het. (adg)