BorgerRio

De stuurgroep van BorgerRio heeft de krijtlijnen uitgezet voor de editie op 28 en 29juni. Er worden verschillende werkgroepen opgericht en er komt een podium aan het Ecohuis voor muzikanten, dansgroepen en andere artiesten. Wie wil meewerken, kan terecht bij de Cultuurantenne Borgerhout op het nummer 03-270.18.14. (vjb)