Tegen geweld

Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) sluit zich aan bij de sensibiliseringsactie zeventig burgemeesters tegen alle vormen van geweld. Het gaat in hoofdzaak om een protest tegen het geweld tegenover vrouwen en kinderen. Kunstenaar Enca Caen ontwierp een gipsen hand, die aangeboden wordt aan een gemeentebestuur, om door een plaatselijk kunstenaar te laten beschilderen met de gemeentekleuren. Daarna wordt de hand tentoon gesteld in de inkomhal van het gemeente- of stadhuis, om de aandacht op de problematiek extra te vestigen. (ppg)