Toelage

Gemeenten zonder brandweerkorps betalen jaarlijks een toelage. Voor het dienstjaar2002 werd de toelage die stad Tielt aldus zal ontvangen door het provinciebestuur vastgesteld op 33.312euro en op de raadszitting goedgekeurd.