Radon gipsstort niet gevaarlijk

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle benadrukt dat de vervuiling op de site die gepland was voor de nieuwe gevangenis in Puurs, geen gevaar vormt voor het milieu. Bovendien is de mogelijk kankerverwekkende radonstraling op het gipsstort niet gevaarlijk voor de woonzones in de directe omgeving.

Deze week raakte bekend dat de gevangenis langs de A12 er niet komt door te hoge radonstraling op ...