Geen parkeerverbod

In tegenstelling tot wat eerder (11 juli) is verschenen, komt er geen parkeerverbod in de Nijverheidsstraat en Handelsstraat. Er komt er wel een in de Van Dijcklaan, aan de kruisingen met beide straten. (wtk)