Paus linkt homo's met regenwoud

Homoseksueel gedrag voorkomen en vermijden is even belangrijk voor de mensheid als de redding van het regenwoud.

'De Kerk moet de mens ook beschermen tegen zelfvernietiging', verklaarde paus Benedictus XVI in een toespraak tot de Romeinse curie, de 'regering' van het Vaticaan. 'Er is nood aan een soort ecologie ...

Niet te missen