De kleine bevaarbare Vlaamse waterwegen worden te weinig gebruikt voor goederentransport, constateren de Vlaamse overheid en de binnenvaartsector. Dat transport stimuleren vergt echter belangrijke investeringen in nieuwe types kleine binnenschepen.

transport

Tegen het najaar moet een concreet voorstel op tafel liggen om het goederentransport over de kleinere Vlaamse kanalen en rivieren te stimuleren. Dat is een van de voornemens die de Vlaamse overheid en de binnenvaartsector gisteren hebben gemaakt tijdens een rondetafel.

Ze hebben zes strategische doelstellingen geformuleerd om knelpunten weg te werken die de rendabiliteit van de binnenvaart in het gedrang brengen.

Het betreft onder meer de ondersteuning van de vernieuwing in de binnenvaart en het stimuleren van het gebruik van kleinere waterwegen. De Dender is volgens minister Kris Peeters van Openbare Werken een kleine waterweg die herwaardering verdient. Het gaat om kanalen en rivieren voor binnenschepen met een laadvermogen van 300 en 600ton.

Peeters droomt ervan om de tanktransporten over te hevelen van de weg naar de binnenvaart.

Maar zoiets is alleen haalbaar wanneer nieuwe types binnenschepen worden gebouwd en als de binnenvaart werk maakt van het aanbieden van nieuwe vervoeroplossingen aan potentiële klanten.

Voorbeelden van nieuwe binnenschepen zijn kleine duwvaartuigen of schepen die zelfs goederen kunnen overslaan. Het probleem is het tekort aan kleine schepen en het gebrek aan interesse bij de banken om investeringen in kleinere schepen te financieren.

Het is de bedoeling om de komende maanden proefprojecten op te zetten rond innovatieve vervoer- en overslagoplossingen zoals het inzetten van kleine duwbakken. Verder moet de komende maanden het beroep van binnenschipper attractiever gemaakt worden omdat er vandaag een groot tekort is aan ondernemers en matrozen.

Andere prioriteiten zijn de opwaardering van de binnenvaart binnen de logistieke keten, de vlottere samenwerking tussen de binnenvaart en de Vlaamse zeehavens en de imagoverbetering van de binnenvaart. (pse)www.binnenvaart.be