Slechts 4,29procent van de Belgische ondernemingen was vorig jaar 'zwaar ziek'.

Over heel België bekeken vertoonde vorig jaar 4,29procent van de ondernemingen een 'zwaar ziektebeeld'. Dat zijn er 0,81procentpunt minder dan in 2005, zo blijkt uit de Gezondheidsbarometer van de Belgische ondernemingen, die werd opgesteld door het bedrijfsinformatiebureau Graydon, in samenwerking met de Unie van Rechters in Handelszaken van België.

In die studie gaat Graydon niet alleen na in welke mate de bedrijvenpopulatie ziek of gezond is, maar ook welke symptomen erop wijzen dat een bedrijf mogelijk met gezondheidsproblemen kampt. Dat zijn de zogenaamde 'knipperlichten', die het mogelijk maken om bedrijven die in moeilijkheden dreigen te komen, vroegtijdig op te sporen. In totaal onderzocht Graydon dertien knipperlichten, zoals een eigen vermogen dat gezakt is tot minder dan de helft van het kapitaal, vervallen schulden aan de fiscus en de sociale zekerheid, dagvaardingen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, of het niet publiceren van een jaarrekening.

Van de meer dan 380.000 ondernemingen die in de studie zijn opgenomen, werd bij meer dan 38procent minstens één knipperlicht gedetecteerd. Daarbij werden opmerkelijke verschillen per arrondissement vastgesteld. Ieper blijkt de minste ongezonde ondernemingen te hebben (29,4procent knipperlichtbedrijven), Brussel de meeste (43,8procent bedrijven met minstens één knipperlicht).

Algemeen bevestigt de studie dat het Vlaams Gewest beter scoort, met slechts 35,5procent ondernemingen met knipperlichten, tegenover 39,2procent in Wallonië en, vooral, 45,7procent in het Brussels Gewest.

Dat er bij een onderneming een of ander knipperlicht gaat branden, betekent natuurlijk niet noodzakelijk dat het bedrijf ook in de gevarenzone verkeert. Maar toch is er een verband: bij meer dan 91procent van de bedrijven die vorig jaar failliet gingen, was er minstens een van de dertien knipperlichten aanwezig.

Hoe meer knipperlichten, hoe groter de kans op faillissement. Zo gingen vorig jaar alle zes de bedrijven waar acht of meer knipperlichten werden genoteerd, over de kop. Van de 72bedrijven met zeven waarschuwingstekens gingen er 64, of 84,2procent, failliet. En de 2.390 bedrijven met vijf knipperlichten maakten ruim 30procent kans op een faillissement.

Omdat niet alle knipperlichten even zwaar doorwegen, berekende Graydon ook een gewogen score, waarmee arrondissementen kunnen worden gerangschikt van 'gezondste' naar 'minst gezonde' (zie tabel).

Die rangschikking stemt niet noodzakelijk overeen met het percentage effectief failliet verklaarde ondernemingen in elk arrondissement. Zo kende Luik vorig jaar het grootste percentage faillissementen (2,53procent van alle ondernemingen ging er over de kop, dat is 1per 39). Maar Luik is niet het arrondissement met het grootste aantal zwaar zieke ondernemingen. Blijkbaar zijn de rechtbanken er strenger. (kdr)