Tweede pensioen arbeiders groeit
Een half miljoen arbeiders bouwen, via een sectoraal pensioenplan, een aanvullend pensioen op. Tot voor kort gebeurde dat haast enkel voor bedienden, via bedrijfspensioenplannen.

Van onze redacteur633.000 mensen bouwen via een sectoraal pensioenplan een tweede 'aanvullend' pensioen op. Die sectorale pensioenplannen zijn vooral op dreef gekomen na 2003, na de Wet Aanvullende Pensioenen (WAP). Tachtig procent van die 633.000 - goed 500.000 dus - blijken arbeiders te zijn. Voor hen was een tweede pensioen tot voor kort een zeldzaamheid.

Dat is af te leiden uit het eerste verslag van de CBFA, de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen over die sectorale pensioenen.

In België zijn de aanvullende pensioenen veel zwakker ontwikkeld dan in andere landen, omdat de socialistische beweging en de christelijke arbeidersbeweging tegen waren: ze vreesden dat het bestaan van 'een tweede pensioenpijler' een alibi zou vormen om de wettelijke pensioenen te verwaarlozen. Intussen erkennen ook zij dat de wettelijke pensioenen hoe dan ook ontwaard zijn in België. Die behoren nu bij de laagste in Europa. Voor alle werknemers, behalve voor de allerlaagste lonen, ligt het pensioen veel lager dan het laatste arbeidsinkomen. Vaak is het lager dan 1.000 euro per maand. Dat is doorgaans voldoende om te overleven. Maar de gepensioneerde van vandaag verwacht meer.

De kaderleden en hogere bedienden en het personeel van grote bedrijven, kregen vaak al een aanvullend bedrijfspensioen. De WAP wou de aanvullende pensioenen democratiseren. Door per bedrijfstak te werken, mochten de arbeiders niet meer uitgesloten worden, zaten de kmo's er ook in en werden de vakbonden betrokken bij het beheer van die pensioenen, zodat hun weerstand verminderde.

Met de 633.000 - waarvan 500.000 arbeiders - die nu een sectoraal pensioenplan hebben, is een doorbrak bereikt maar nog niet het eindpunt. De Morgen liet de verzekeringsmaatschappijen gisteren klagen dat nog maar de helft van de werknemers bereikt is en dat de groei stagneert. Experts menen dat de stagnatie vooral de groepsverzekeringen van de verzekeringsmaatschappijen treft, en minder de pensioenfondsen. Ze wijten dat deels aan het gebrek aan creativiteit van die maatschappijen. En er is nog groei op komst: in de non-profitsector en bij het contractuele personeel van de overheden.

Erger vinden zij dat de bijdragen nog te laag zijn om al een 'ernstige' uitkering op te leveren.

Blz. 9 Belg verkiest pensioen in kapitaal.