Ondanks de crisis bleven de Belgische werknemers vorig jaar vaker thuis door ziekte.

In 2008 hebben de Belgische werknemers zich iets vaker ziek gemeld bij hun werkgever: gemiddeld 1,13keer, tegen 1,09 in 2007. Dat is een toename met 3,6procent. Maar hun afwezigheid duurde gemiddeld iets minder lang, zodat het globale ziekteverzuimpercentage ongeveer stabiel is gebleven, op 5,3procent.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar het ziekteverzuim in de Belgische economie, uitgevoerd door de sociale dienstengroep Securex. De studie is gebaseerd op een analyse van de afwezigheidsgegevens van meer dan 250.000werknemers uit ruim 25.000bedrijven en instellingen.

Volgens Securex ligt het ziekteverzuimpercentage bij de arbeiders dubbel zo hoog (7,4procent) als bij de bedienden (3,6procent). Als alleen wordt gekeken naar het aantal verzuimdagen door arbeidsongevallen ligt het percentage bij de arbeiders zelfs zes keer hoger (0,79procent tegenover 0,13 procent). Die cijfers zijn bijna gelijk aan die uit de voorgaande studie, over het jaar 2007.

Maar de frequentie van het ziekteverzuim is vorig jaar dus wel gestegen, tot meer dan 1,1 keer over het gehele jaar. Dat is het hoogste aantal afwezigheden op het werk wegens ziekte in de laatste tien jaar. Het is van 2005 geleden dat de Belgische werknemers, gemiddeld, minder dan één keer met ziekteverlof waren. Enkele frappante cijfers uit het onderzoek:

Het aantal frequente verzuimers nam in 2008 toe. Vorig jaar was 11,97 procent van alle werknemers minstens drie keer afwezig wegens ziekte of de gevolgen van een privéongeval. In 2007 ging het nog om 10,92 procent. Securex wijt die verhoging aan een toename van de 'verzuimcultuur' bij een deel van de Belgische werknemersgroep, ondanks het uitbreken van de zware economische crisis in het najaar.

Sommige groepen zijn frequenter ziek dan gemiddeld. Het gemiddelde ligt op 11,97 procent, maar bij werknemers tussen 25 en 34 jaar ligt het ziekteverzuim tussen 15,01 en 15,09 procent, bij werknemers met minder dan vijf jaar anciënniteit tussen 12,44 en 12,61 procent, bij gescheiden werknemers op 13,26 procent en bij ongehuwde werknemers op 12,59 procent.

De frequentie van het ziekteverzuim steeg het sterkst in de gezondheidsdiensten, de cementindustrie en de banksector. De bedrijfssector met de grootste 'gevoeligheid' voor ziekteverzuim blijft echter de uitzendsector, gevolgd door de beschutte werkplaatsen.

Uitzendwerkers zijn gemiddeld 2,43 keer ziek per jaar of ruim dubbel zoveel als het globale gemiddelde van 1,13. In de toptien prijken ook de industriesectoren glas-, metaal-, hout en chemienijverheid.

De frequentie van het ziekteverzuim ligt het hoogste in de provincie Antwerpen, met een gemiddelde van 1,38 afwezigheden per werknemer per jaar. Dat is een toename met meer dan 8,5procent tegenover het voorgaande jaar 2007.

De kostprijs voor de bedrijven is volgens berekeningen van Securex opgelopen tot 10,54 miljard euro, of 9,45 procent meer dan in 2007. Die forse toename, bij een stabiel ziekteverzuimpercentage, is verklaarbaar door de stijging van de lonen en van het aantal actieve werknemers.

Begin van dit jaar was er een flinke maar tijdelijke toename van het 'korte verzuim', te wijten aan een griepopstoot. (jir)