Stadsbestuur steunt 't Hope schrieft toape

Het project 't Hope schrieft toape kan een beroep doen op financiële middelen die de stad krijgt van de Vlaamse overheid voor bijzondere projecten.

't Hope is een plaatselijke vzw waarin armen het woord nemen en die probeert mensen die leven in armoede te laten deelnemen aan cultuur. Onder de titel 't Hope schrieft toape zijn een ...

Niet te missen