MINISTER VAN LEEFMILIEU EN PENSIOENEN

Louter als beheerder van de pensioendiensten is Tobback geslaagd: ze werken beter, kennen sommige rechten al automatisch toe en leveren nu ook pensioenramingen af. Alleen de diensten van de ambtenarenpensioenen blijven een beetje achter.

pdw<br>
pdw
© Pol De Wilde
Tobback deed zijn duit in het zakje om de pensioenverwachtingen van de mensen realistischer te maken. Uit de pensioenramingen op www.kenuwpensioen.be leerden veel burgers dat ze beter een aanvullend pensioen ...