Dat een fel geprezen belegging achteraf al eens kan tegenvallen, dat weten we allemaal. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar soms kan het echt te gortig zijn.

Zoals bijvoorbeeld bij de Snowball4-obligatie van Banque Générale de Luxembourg, die vorige week werd terugbetaald. Daar zou je als belegger echt mismoedig van worden.

Het verhaal begint in 2005. Omdat de rente in die periode erg laag stond, kreeg ze bij uitgifte een veelbelovende variabele coupon mee die omgekeerd zou evolueren met de euriborrente op 12maanden. Of eenvoudig gezegd: hoe lager de euriborrente, hoe hoger de obligatiecoupon en vice versa. In die dagen best een aantrekkelijk vooruitzicht vermits de euribor erg laag stond.

Maar de financiële crisis strooide al snel roet in het eten. Vanaf 2007 ging de euribor de hoogte in, waardoor het rendement van de obligatie kelderde, en in het zog daarvan ook de koers. Na een eerste vaste coupon in 2006 viel er met de belegging nog nauwelijks iets te verdienen. De coupon viel terug tot 0,05 procent en de stukken zelf noteerden op het dieptepunt nog amper tegen 65procent van hun nominale waarde. Spijtig maar helaas. De spelregels kende je als belegger op voorhand. En dat de markt tegenzit, kan je niemand kwalijk nemen.

Toen de euribor vorig jaar weer lagere regionen opzocht, ging het er eindelijk weer wat beter uitzien. De daling van de euribor stelde immers hogere coupons in het vooruitzicht. Maar de vreugde van de obligatiehouders was opnieuw van korte duur.

Want, geloof het of niet, net nu er voor de eerste keer opnieuw een behoorlijke coupon zou worden uitbetaald, kondigde de emittent droogweg aan dat de belegging vervroegd zou worden terugbetaald. Het vooruitzicht op hogere coupons tijdens de vijf laatste jaren vervloog met de wind. Op 6oktober kregen de obligatiehouders definitief hun inleg terug. Einde verhaal.

Toegegeven, dat de obligatie ‘callable' was op elke coupondatum, stond ook vermeld in de uitgifteprospectus. En ervaren beleggers zullen de obligatie om die reden wellicht ook geweerd hebben uit hun portefeuille.

Maar argeloze beleggers zoals u en ik slaan nauwelijks acht op het woordje ‘callable' in de prospectus en moeten de harde lessen leren. Maar een gewaarschuwd belegger is er twee waard. Vanaf nu weten we dat ‘callable' hetzelfde betekent als ‘afblijven'.