Luisterpunt op komst

Dit jaar nog gaat de Vlaamse Luister- en Braillebibliotheek (VLBB) met vestiging in Laken samensmelten met zijn evenknie uit Varsenare bij Brugge. De Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux verleent daartoe jaarlijks 230.000 euro extra aan het gezamenlijke initiatief.

De nieuwe bib krijgt de naam Luisterpunt. De eerste naamhelft verwijst naar de luisterboeken, de tweede naar het bekende brailleschrift.Beide bibliotheken gaan hun collecties samenbrengen in een gezamenlijke catalogus en gaan bereikbaar zijn onder hetzelfde emailadres en ...