Als de inflatie niet snel weer vertraagt, zal de spilindex niet in mei, maar in april al overschreden worden. Dat blijkt uit eigen berekeningen op basis van gegevens van het Planbureau. De lonen van de ambtenaren gaan dan in juni alweer omhoog.

Van onze redacteurDe inflatie bereikte in de bijna afgelopen maand in ons land het hoogste peil in zestien jaar. De prijzen stegen gemiddeld met 0,41 procent tegenover december. Het boodschappenmandje van een modaal gezin is nu 3,46 procent duurder dan een jaar geleden. In zijn prognoses was het Planbureau uitgegaan van 3,19 procent. De prijzen stijgen dus veel sneller dan verwacht.

Verontrustend is vooral dat ook de gezondheidsindex versneld begint op te lopen. Die index houdt geen rekening met de prijzen van benzine, diesel, tabak en alcohol, en vormt in ons land de basis voor de automatische aanpassing van de lonen en de sociale uitkeringen aan de stijgende levensduurte. De 'onderliggende inflatie' die zo wordt gemeten, is van september tot nu opgelopen van 1,29 tot 2,79 procent.

Het Planbureau hield voor januari rekening met een onderliggende inflatie van 2,53 procent en kwam zo tot het besluit dat de spilindex een volgende keer zou worden overschreden in mei. De vorige keer was in december. Als ervan uitgegaan wordt dat het Planbureau de inflatie voor de komende maanden wel correct voorspeld heeft, zal de spilindex een maand vroeger worden overschreden dan voorzien.

Dat de inflatie oploopt, is uiteraard niet onverwacht, zegt conjunctuuranalist Ivan Van de Cloot van ING België. 'Maar dat de gezondheidsindex ook versneld oploopt, wijst erop dat de duurdere olie nu ook de prijs van andere producten doet oplopen.'

In de tweede helft van het jaar zal de groeivertraging in de Verenigde Staten de wereldvraag naar olie automatisch doen afnemen, zegt Van de Cloot, waardoor ook de prijs van benzine, diesel, gas en stookolie omlaag gaat. 'Maar intussen zijn tal van andere producten duurder geworden omdat de fabrikanten ervan met een hogere energierekening geconfronteerd worden. En die prijsstijgingen leiden op hun beurt weer tot nieuwe prijsverhogingen van weer andere producten.'

Het is dat soort 'tweede-rondeeffecten' dat de centrale banken absoluut willen vermijden. 'En dat lijkt de Europese Centrale Bank in de eurozone voorlopig nog wel te lukken', zegt Van de Cloot. 'Maar dan moeten de regeringen wel aan de verleiding weerstaan om populistische maatregelen te nemen om de koopkracht van de bevolking zogenaamd op peil te houden.'

'In de jaren zeventig liep de inflatie in ons land op tot 14procent en stegen de lonen en de sociale uitkeringen met een zelfde percentage. Het gelag werd betaald door een half miljoen -vooral laaggeschoolde- bedienden en arbeiders die hun baan verloren en in de decennia nadien niet meer uit de werkloosheid zijn geraakt.'

'Nu zijn we een stuk minder egoïstisch bezig. Akkoord, de individuele koopkracht is voor velen onder ons niet meer gestegen of zelfs licht gedaald, maar de werkgelegenheid bleef toenemen, waardoor de reële koopkracht van alle Belgen samen -na aftrek van de inflatie- het afgelopen jaar zelfs nog met 2,4 procent is gestegen.'